חוקלה תשירד יפל תונוש תודימב קפסל ןתינ ילניגרוא חוטש לזרב
תולקשמ תלבט
(רטמ 6-ו 3 ךרואב) KG - M/L 'מ /ג"ק לקשמ
12
10
8
6
5
4
3 מ"מ יבוע
מ"מ/ בחור
-
-
-
0.576
0.48
-
0.288
12
-
-
-
-
0.64
0.512
0.384
16
-
-
1.28
0.96
0.80
0.640
0.480
20
-
2.00
1.60
1.20
1.00
0.800
0.600
25
-
2.40
1.92
1.44
1.20
0.960
0.720
30
-
2.80
2.24
1.68
1.40
1.12
0.840
35
3.84
3.20
2.56
1.92
1.60
1.28
0.960
40
-
3.60
2.88
2.16
1.80
1.44
1.08
45
4.80
4.00
3.20
2.40
2.00
1.60
1.20
50
-
4.80
3.84
2.88
2.40
1.92
1.44
60
-
5.60
4.48
3.36
2.80
2.24
1.68
70
-
6.40
5.12
3.84
3.20
2.56
1.92
80
-
8.00
6.40
4.80
4.00
3.20
2.40
100
-
9.60
7.68
5.76
4.80
3.84
2.88
120
-
12
9.60
-
-
-
-
150
-
16
12.8
-
-
-
-
200
logo
HOT ROLLED
חוטש לזרב
FLAT BARS: ACC. TO DIN-1017/ EN- 10027
RST - 37 / 2
עצים ואדני עץ רעפים חומרי בניין פחים פרופיל חברה
חזרה לתפריט ברזל