רטוק מ"מב
עלוצמ
'מ / ג"ק
לוגע
'מ / ג"ק
6
0.229
0.222
8
0.407
0.395
10
0.636
0.617
12
0.915
0.888
14
1.25
1.21
16
1.63
1.58
18
2.06
2.00
20
2.54
2.47
22
3.07
2.98
25
3.97
3.85
28
4.97
4.83
32
6.50
6.31
50
15.86
15.4
תשר - הדלפ תמקר
ג"ק 32.00
150/150/5
ג"ק 24.30
200/200/5
ג"ק 46.20
150/150/6
ג"ק 35.00
200/200/6
ג"ק 82.20
150/150/8
ג"ק 64.00
200/200/8
ךרוא -רטמל לקשמו םירטקה תלבט
הדלפ תומקר
WELDED WIRE MESH
REINFORCING BARS (DEFORMED BARS)
ןיינבל עלוצמ לזרב
According to Israeli standard 4466/ 2-3
logo
עצים ואדני עץ רעפים חומרי בניין פחים פרופיל חברה
.תואסנולכו תולריפס חוקלה תושירד יפל תקפסמ הרבחה
חזרה לתפריט ברזל